ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ

Το έργο ολοκληρώθηκε με την κατασκευή περίπου 12.50Km εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, 6.50Km δικτύου ομβρίων, καθώς περίπου 600.00m κιβωτιωειδούς οχετού. Η ιδιαιτερότητα του έργου ήταν το γεγονός ότι τόσο τα δίκτυα αποχέτευσης όσο και ο κιβωτιοειδής οχετός ήταν υφιστάμενα δίκτυα σε λειτουργία τα οποία δεν ήταν εφικτό να απομονωθούν. Ο συνδυασμός του ανωτέρω με τις τοπικές συνθήκες της πόλης της Σάμου (πολύ στενοί δρόμοι, σκάλες, αδιέξοδα κ.λ.π.) καθιστούσε την κατασκευή του έργου ιδιαίτερα δυσχερή.

1/7