ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Το έργο ολοκληρώθηκε με την κατασκευή 15.00Km εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης από σωλήνες PVC Σ41. Η ιδιαιτερότητα του έργου ήταν το γεγονός ότι το εξωτερικό δίκτυο ήταν βαρυτικού τύπου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την εκσκαφή ορύγματος για περίπου 2.00Km σε βάθη έως και 6.50m.

1/5