Επέκταση Μουσείου Βόλου

Αντικείμενο του έργου, ήταν η κατασκευή κτιρίου για την επέκταση του Αρχαιολογικού μουσείου Βόλου ακριβώς δίπλα από το παλαιό Μουσείο. Το νέο κτίριο είναι στο ένα τμήμα του ισόγειο και στο υπόλοιπο τμήμα τριώροφο κτίριο. Ιδιαίτερη επιμέλεια απαιτήθηκε στην θεμελίωση του κτιρίου λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων καθώς και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις λόγω των αυστηρών απαιτήσεων διατήρησης των συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας στους εκθεσιακούς χώρους και στους χώρους συντήρησης των εκθεμάτων.

1/7